U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingen

Onze school organiseert type basisaanbod, type 2, type 4 & type 9

Voor de inschrijving is het mogelijk een vrijblijvende rondleiding te krijgen. Contacteer hiervoor de orthopedagoog van de afdeling die u wenst te bezoeken.

vraag aan (*) Uw naam (*) Uw e-mail (*) Uw telefoon Uw vraag of opmerking (*) Controlevraag: 40 + 4 = ? (*) Deze eenvoudige vraag controleert of je geen SPAM-robot bent.
Vul gewoonweg het resultaat van de optelling in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info over het busvervoer vindt u hier: www.bsbo.groenlaar.be/info/busdienst

Contactpersoon voor alle inschrijvingen: Karin De Wachter 03/888 97 85 (niet op donderdag), karin.dewachter@bsbo.groenlaar.be

Wat hebt u nodig

Bij een inschrijving hebben we volgende documenten nodig:
- de SIS-kaart of ISI+ kaart van de leerling
- een klevertje van de mutaliteit
- adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
- alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
- een verslag buitengewoon onderwijs: Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Onze school organiseert: type basisaanbod, type 1, 2, 4, 8 en 9. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.

Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met het schoolreglement. Klik hier om het alvast even door te nemen.

Nieuw inschrijvingsrecht

Voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs is er een nieuw inschrijvingsrecht dat van start gaat op 1 september 2019 voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021.

Hieronder de grote lijnen van het nieuwe inschrijvingsrecht voor het buitengewoon onderwijs :
· Ouders melden hun kind aan tussen 2 en 31 maart 2020.
· De aangemelde leerlingen die behoren tot de volgende voorrangsgroepen worden bovenaan geordend in deze volgorde:
- Broers en zussen
- Kinderen van personeel
· Ordenen gebeurt op basis van de afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school.
· Voor leerlingen die in alle scholen waarvoor aangemeld ongunstig geordend zijn zoekt het platform een passend alternatief.

Zodra we meer informatie hebben ivm de aanmeldingsprocedure en/of inschrijvingsprocedure zal dit op de schoolwebsite gepubliceerd worden.  

Capaciteiten oktober 2019

  vestiging max. aantal lln 2019-2020 open plaatsen (10/10/2019)
kleuters      
T9 Niel 18 0
T2/T4 Boom 24 0
T2/T4 hoofdschool 18 0
       
Lagere school      
T9 Niel 98 0
T2/T4 hoofdschool 129 2
T4 L Koekoek 24 1
basisaanbod Rozenlaan 240 2
       
Totaal   552 5