U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingen BSBO Groenlaar schooljaar 2020-2021

Info

Door de coronamaatregelen van de overheid zullen de inschrijvingen anders verlopen dan gepland.

De leerlingen die reeds aangemeld waren voor type 9 blijven aangemeld.

Er zijn 5 afdelingen waarvoor u kunt aanmelden: (zie ook capaciteiten)
• Kleuters type 2 en type 4
• Lager type 2 en type 4
• Kleuter type 9
• Lager type 9
• basisaanbod

Leerlingen die al naar de kleuter- of lagere school van BSBO Groenlaar gaan, moeten NIET opnieuw aangemeld worden.

 • Ook als de leerling van de kleuters naar het lager gaat hoeft dit NIET.
 • Ook als de leerling van type of vestiging verandert hoeft dit NIET. 
Info over het busvervoer vindt u hier: www.bsbo.groenlaar.be/info/busdienst

 

Aanmelden

Vanaf maandag 20 april 2020  Tot en met vrijdag 8 mei 2020

Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, heeft geen invloed op de plaats in het register.
 

U kon aanmelden via een webformulier. Dit werd afgesloten op 8 mei 2020.

 

Ordenen

maandag 11 mei 2020 

Alle aangemelde kinderen worden per afdeling geordend in volgende groepen :

1. broers en zussen =

 • 2 gemeenschappelijke ouders al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • één gemeenschappelijke ouder al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.

2. kinderen van personeel (Het personeelslid moet op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen)

3. andere

Per groep worden de kinderen geordend in functie van de afstand tussen de vestigingsplaats en het domicilieadres. Deze afstand wordt berekend a.d.h.v. de tool busvervoer. www.bsbo.groenlaar.be/info/busdienst
Broers en zussen die voor hetzelfde type én niveau aanmelden worden aan elkaar gekoppeld: als 1 kind plaats heeft dan zal broer/zus ook plaats hebben.

Als een kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven!
Ouders krijgen een mail én een brief.
Deze worden verzonden tussen 12 mei 2020 en 15 mei 2020.
 

 

Inschrijven van leerlingen die plaats hebben

Vanaf maandag 18 mei 2020  tot en met vrijdag 15 juni 2020
Inschrijvingen gebeuren op afspraak.
 
Wat brengt u mee?
 • de ISI+-kaart of kids-ID van de leerling
 • een klevertje van de mutualiteit
 • adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • een verslag buitengewoon onderwijs: Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.
 • Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met het schoolreglement. Klik hier om het alvast even door te nemen.

 

Inschrijven voor vrijgekomen plaatsen

Indien toegewezen leerlingen afzien van hun recht op inschrijving en er plaatsen vrij komen, worden de ouders van de eerstvolgende leerling op de geordende lijst met weigeringen telefonisch en per mail gecontacteerd op 16 of 17 juni 2020.
Zij kunnen komen inschrijven op donderdag 18 juni 2020 of vrijdag 19 juni 2020.
Wat brengt u mee?
 • de ISI+-kaart of kids-ID van de leerling
 • een klevertje van de mutualiteit
 • adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • een verslag buitengewoon onderwijs: Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.
 • Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met het schoolreglement. Klik hier om het alvast even door te nemen.

 

Vrije inschrijvingen

Vanaf maandag 22 juni 2020 .
Maak best een afspraak. 
Wat brengt u mee?
 • de ISI+-kaart of kids-ID van de leerling
 • een klevertje van de mutualiteit
 • adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • een verslag buitengewoon onderwijs: Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.
 • Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met het schoolreglement. Klik hier om het alvast even door te nemen.

 

Capaciteiten 2020-2021

  vestiging max. aantal lln 2020-2021 Open plaatsen (01/07/2020)
kleuters      
T9 Niel 12 0
T2/T4 Hoofdschool 39 0
       
Lagere school      
T9 Niel 105 0
T2/T4 Hoofdschool 153 0
Basisaanbod Rozenlaan 226 27

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen

vraag aan (*) Uw naam (*) Uw e-mail (*) Uw telefoon Uw vraag of opmerking (*) Controlevraag: 38 + 4 = ? (*) Deze eenvoudige vraag controleert of je geen SPAM-robot bent.
Vul gewoonweg het resultaat van de optelling in.