U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Aanmeldingen en inschrijvingen voor NIEUWE leerlingen BSBO Groenlaar schooljaar 2021-2022

Algemene informatie

A. Aanmelden
Leerlingen kunnen aangemeld worden voor :
• Kleuters type 2 - Hoofdschool
• Kleuters type 4 - Hoofdschool
• Lager type 2 - Hoofdschool
• Lager type 4 - Hoofdschool
• Lager type 4 - Wijkschool ‘Koekoek’
• Kleuter type 9 – Vestiging Niel
• Lager type 9 – Vestiging Niel

B. Inschrijven
Leerlingen kunnen ingeschreven worden voor :
• Type Basisaanbod – Vestiging Rozenlaan (zie verder)
 

Info over het busvervoer vindt u hier: www.bsbo.groenlaar.be/info/busdienst

contact formulier

03 888 40 16

 

A. Aanmelden type 2, 4 en 9

A.1. Wanneer en hoe  

van ma 15 maart tem vrij 16 april 2021
Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, heeft geen invloed op de plaats in het register.
 

 

Via dit formulier kunt u aanmelden.

Hebt u geen computer of smartphone, neem dan contact op met het CLB of de school om de aanmelding daar te doen.

 

A.2 Ordenen

maandag 19 april 2021 

Alle aangemelde kinderen worden per afdeling geordend in volgende groepen :

1. broers en zussen =
  a. 2 gemeenschappelijke ouders al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  b. één gemeenschappelijke ouder al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  c. kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.

2. kinderen van personeel (Het personeelslid moet op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen)

3. andere

Per groep worden de kinderen geordend in functie van de afstand tussen de vestigingsplaats en het domicilieadres. Deze afstand wordt berekend a.d.h.v. de tool busvervoer. www.bsbo.groenlaar.be/info/busdienst
Broers en zussen die voor hetzelfde type én niveau aanmelden, worden aan elkaar gekoppeld: als 1 kind plaats heeft dan zal broer/zus ook plaats hebben.

Als een kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven!
Ouders krijgen een mail én een brief.
Deze worden verzonden tussen dinsdag 20 april en vrijdag 23 april 2021
 

 

A.3 Inschrijven van leerlingen die plaats hebben

Vanaf maandag 26 april 2021 tem woensdag 19 mei 2021

Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur digitaal. Enkel indien het echt niet anders kan, zal dit fysiek en op afspraak gebeuren.

Wat brengt u mee?
 • de ISI+-kaart of kids-ID van de leerling
 • een klevertje van de mutualiteit
 • adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • een verslag buitengewoon onderwijs: Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.
 • Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met het schoolreglement. Klik hier om het alvast even door te nemen.

 

A.4 Inschrijven voor vrijgekomen plaatsen

Indien toegewezen leerlingen afzien van hun recht op inschrijving en er plaatsen vrij komen, worden de ouders van de eerstvolgende leerling op de geordende lijst met weigeringen telefonisch en per mail gecontacteerd van 20 mei tot 26 mei 2021 .
Zij kunnen komen inschrijven van donderdag 27 mei tem vrijdag 4 juni 2021.
Wat brengt u mee?
 • de ISI+-kaart of kids-ID van de leerling
 • een klevertje van de mutualiteit
 • adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • een verslag buitengewoon onderwijs: Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.
 • Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met het schoolreglement. Klik hier om het alvast even door te nemen.

 

A.5 Vrije inschrijvingen

Vanaf maandag 7 juni 2021 .
Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur digitaal. Enkel indien het echt niet anders kan, zal dit fysiek en op afspraak gebeuren.
 
Wat brengt u mee?
 • de ISI+-kaart of kids-ID van de leerling
 • een klevertje van de mutualiteit
 • adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • een verslag buitengewoon onderwijs: Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.
 • Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met het schoolreglement. Klik hier om het alvast even door te nemen.

 

B. Inschrijvingen type Basisaanbod 

• Broers en zussen
->  van ma 15 maart tem vrij 26 maart

• Kinderen van personeel
-> van ma 29 maart tem vrij 2 april

• Vrije inschrijvingen 
-> vanaf woe 21 april 13u

 

Door de huidige corona maatregelen zullen de vrije inschrijvingen op woe 21 april telefonisch verlopen. Bel tussen 13u00 en 15u30 naar 03 843 35 49

 


Capaciteiten september 2021

Kleuterschool vestiging          max. aantal lln 21-22 vrije plaatsen sept 2021
       
T9 Niel 6 0
T2 Hoofdschool, Reet 18 0
T4 Hoofdschool, Reet 14 0
Totaal kleuters   38  
       
Lagere school vestiging max. aantal lln 21-22 vrije plaatsen sept 2021
       
T9 Niel 112 0
T2 Hoofdschool, Reet 114 0
T4 HS Hoofdschool, Reet 33 0
T4 KK Aartselaar, "koekoek" 24 0
basisaanbod Rozenlaan, Reet 212 5
Totaal lagere school   495  
       
Totaal school capaciteit 21-22 533  

Vragen

vraag aan (*) Uw naam (*) Uw e-mail (*) Uw telefoon Uw vraag of opmerking (*) Controlevraag: 23 + 4 = ? (*) Deze eenvoudige vraag controleert of je geen SPAM-robot bent.
Vul gewoonweg het resultaat van de optelling in.