U bent hier: Home » Info » Schoolvisie

Schoolvisie

Waar iedereen zich goed voelt

Welbevinden is een basisvoorwaarde voor elk leerproces. Op onze school creëren we een ontspannen, open sfeer waar leerlingen het woord durven nemen, ook fouten mogen maken en tonen hoe ze zich voelen.
Daarnaast vinden we het zeer belangrijk dat zowel de leerlingen als het personeel volledig zichzelf kunnen zijn binnen de school. In een veilige, warme sfeer besteden we aandacht aan het welbevinden en kan iedereen zijn talenten ten volle ontplooien.

Waar respect centraal staat 

Respect is een gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je je omgeving aanvaardt als waardig en waardevol. Respect tussen leerlingen, ouders, leerkrachten, therapeuten en directie is nodig om de schoolwerking te bevorderen. Iedereen draagt zorg voor elkaar en iedere stem wordt gehoord. We hebben ook respect voor onze omgeving en het materiaal op school. Door MOS (Milieu op school) staan we samen met de kinderen stil bij het belang van de natuur en op welke manier we ons steentje kunnen bijdragen aan het milieu. Daarnaast hebben we als school de maatschappelijke taak om inclusie te bevorderen. We laten de buitenwereld zien dat onze leerlingen op hun manier deel kunnen nemen aan het dagelijks leven.

Waar zelfstandigheid gestimuleerd wordt 

We stimuleren leerlingen om zich op sociaal, cognitief en organisatorisch vlak zelfstandig uit de slag te trekken. We besteden hierbij aandacht aan de verschillen tussen en aan de individuele noden van de leerlingen Met de nieuw verworven vaardigheden kunnen ze de wereld verder ontdekken!

Waar een team van experten elk kind begeleidt 

Ouders hebben terecht hoge verwachtingen van de school voor de begeleiding en opvoeding van hun kinderen. Wij zetten ons dan ook elke dag in om dit engagement waar te maken.
Groenlaar biedt kwaliteitsvol onderwijs aan op een school waar ruimte gecreëerd wordt voor persoonlijke ontwikkeling. Binnen onze school is er doorheen de jaren veel kennis vergaard. We geven zoveel mogelijk kennis en ervaringen door aan onze collega’s. Daarnaast is permanente bijscholing van elk personeelslid noodzakelijk om aan de steeds wijzigende onderwijsbehoeften te voldoen.
Uiteraard beseffen wij dat wij slechts één schakel zijn in het ganse ontwikkelingsproces van een kind, daarom dragen en hechten we veel belang aan ouderbetrokkenheid. We kunnen hierbij veel leren van elkaar : andere waarden , andere normen , andere culturen ,andere gewoontes … alles draagt bij tot een grotere diversiteit en openheid binnen onze schoolcultuur.