U bent hier: Home

Invulformulier NOOD-opvang 30 maart - 3 april: KLIK HIER!

Invulformulier opvang paasvakantie 2020: KLIK HIER!

bosklassen en andere schoolactiviteiten

Door de maatregelen i.v.m. corona zijn we genoodzaakt
om de bosklassen van 20 t.e.m. 24 april (vestiging Rozenlaan)
te annuleren.
Reeds betaalde gelden zullen terug betaald worden.

Ook alle geplande schoolactiviteiten tot en met 16 mei worden opgeschort.

Volg ook onze berichten op facebook: www.facebook.com/BSBOGroenlaar

maatregelen coronavirus

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
Er is geen busvervoer. Indien je nood hebt aan opvang moet je je kind zelf naar school brengen.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...).
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals koorts, maar ook hoesten, niezen, zich grieperig voelen). Als die optreden, mogen ze NIET naar de opvang komen. Neem dan contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?
• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders


Met vriendelijke groeten,

R. Verbeek,
Directeur

BSBO Groenlaar - Waar kinderen groeien!

Klik hier voor de schoolvisie!

4 types

Wij richten 4 types buitengewoon onderwijs in:

op niveau kleuter:

  • type 2
  • type 4
  • type 9

op niveau lagere school:

  • type basisaanbod (vroeger type 1 en type 8)
  • type 2
  • type 4
  • type 9

5 vestigingen